Δίκαιο εμπόριο – Fair trade

Το Δίκαιο Εμπόριο είναι ένα κοινωνικό κίνημα που έχει στόχο να βοηθήσει τους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών,να παράγουν και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους με καλύτερο τρόπο.
Τρόποι που επιτυγχάνεται αυτό:

  • Παρέχοντας βοήθεια στους παραγωγούς σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και εμπορικής τους δραστηριότητας.
  • Οργάνωση εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων Δίκαιου Εμπορίου είναι βιολογικά.
  • Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.
  • Ανάδειξη των προϊόντων τους.

Το Δίκαιο Εμπόριο κάνει μία προσπάθεια, βασισμένη στη δικαιοσύνη και αγωνίζεται να πετύχει καλύτερους όρους εμπορίου μεταξύ ”πλουσίων” και ”φτωχών” μέσα από μια διαλεκτική σχέση, τη διαφάνεια και το σεβασμό